Dataskyddslagen GDPR – Vi värnar om dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.

Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättre skyddet för dig som kund hos oss när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte. Vi använder den för att komma i kontakt med dig och kunna hantera våra bokningar i samarbete med vårt salongssystem, Boka Direkt följer de regler som GDPR kräver.

Säkerhet är viktigt för oss och vårt salongssystem, Vi har interna rutiner  för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Boka Direkt behandlar personuppgifter .